© 2016 af Taekwondo Team Kolding - Jin. Proudly created with Wix.com

  • Facebook App Icon
Se vores Facebook side her

Velkommen

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Taekwondo Team Kolding - Jin 
Torsdag d. 28 marts kl 18:30 vil der blive afholdt generalforsamling i klubbens lokaler.
Tag gerne dobok på så vi kan træne efter mødet :)


Dagsorden er som følger:

1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Behandling af indkomne forslag.
7) Valg af kasserer, ulige år.
8) Valg af en suppleant
9) Valg af revisor
10) Eventuelt.

§ 12 

Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Stemmeret har alle foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. 

Passive medlemmer har stemmeret ved generalforsamling, såfremt de er valgt til tillidsposter, eller er udpeget til udvalg. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag i klubben samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, er disse til rådighed som opslag i klubben sammen med det reviderede regnskab og budget senest 8 dage før generalforsamlingen. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Dokumenter til generalforsamling 2018
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now